De juiste zorg voor de juiste patiënt

Waarom controleren wij uw identiteit zo dikwijls?

Alle teams van het Erasme Ziekenhuis bundelen hun krachten om u de juiste begeleiding te bieden die aansluit op uw behoeften en die voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Hiertoe is een systematische controle van uw identificatiegegevens vereist, bij elke stap van uw zorgtraject. Wij noemen dit de ‘identitovigilance’ of ‘identiteitsbewaking’.

Deze praktijk werpt vruchten af: zo beperken we aanzienlijk het risico op fouten. 

Vóór elk contact, elke zorg gerelateerde handeling, verplaatsing in het ziekenhuis,... controleren we systematisch uw naam, voornaam en geboortedatum of kijken we naar deze gegevens op uw identificatiebandje. Zo weten we zeker dat we  u de juiste behandeling, de juiste zorg, het juiste onderzoek toedienen. 

  • Bij het onthaal kunnen we dankzij deze controle het juiste e-dossier openen en met de documenten werken die ú aangaan. Daarna wordt uw identiteit bij elke stap telkens opnieuw gecontroleerd om het risico van patiëntverwisseling te beperken.  
  • Wordt u opgenomen in het ziekenhuis of op de spoed, dan kunnen we via het identificatiebandje dat altijd rond uw pols zit, op elk moment uw identiteit nakijken.  

Uw identiteit is een belangrijke veiligheidsfactor, en u speelt een belangrijke rol in dit alles!  

  • Toon uw ID-kaart, de KidsID van uw kind of elk bewijsstuk met foto zodat we uw identiteit kunnen controleren tijdens uw inschrijving via het onthaal (hoofdingang, spoed).  
  • Werk met ons mee door de vragen van onze teamleden te beantwoorden, ook al kennen we u al heel goed, en ook al hebben we die vragen al meermaals gesteld. 
  • Draag steeds uw identificatiebadge rond de pols, zolang u zich binnen onze ziekenhuizen bevindt. Vraag om dit polsbandje te vervangen als het versleten of verdwenen is. 
  • Stel ons gerust al uw vragen en meld ons elke onregelmatigheid. 

De teams van het Erasme Ziekenhuis doen er alles aan om de kwaliteit en de veiligheid constant te verbeteren. Samen optimaliseren we uw veiligheid en de kwaliteit van onze zorgverlening.