Hospitalisatie

Een hospitalisatie in het Erasmusziekenhuis wordt meestal gepland tijdens een voorafgaandelijke raadpleging. Tenzij u gehospitaliseerd wordt via de spoedgevallen. Welke verzekering hebt u nodig? Welke rol vervullen uw naasten? Hoe bereidt u zich het best voor op uw hospitalisatie? Hier vindt u alle nodige informatie.

Er bestaan verschillende soorten opnames

Moet u de nacht in het ziekenhuis doorbrengen, dan gaat het om een klassieke hospitalisatie. Komt u 's ochtends naar het ziekenhuis en gaat u 's avonds opnieuw naar huis, dan spreken we van een daghospitalisatie. De modaliteiten zijn anders in beide gevallen. Klik hieronder voor alle informatie die voor u van belang is. 

Nuttige informatie voor uw hospitalisatie 

Uw familie en naasten dragen bij tot uw genezing. Hun steun is essentieel. We begeleiden hen zo goed mogelijk.  

Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis willen alle ziekenhuismedewerkers toezien op de naleving van de fundamentele mensenrechten. Lees het Charter met rechten en plichten van de patiënt.

Praktische vragen

Voor praktische vragen over uw bezoek aan het Erasmusziekenhuis (parking, adres, enz.) kunt u terecht bij het onthaal op het nummer 02 555 3332.