Over het ziekenhuis

België heeft zeven academische ziekenhuizen. Het Erasmusziekenhuis is het academisch ziekenhuis van de ULB. Als academische en seculiere privé-instelling vervult ze een drievoudige missie: zorgverlening aan de patiënten, onderzoek en opleiding.

Het Erasmusziekenhuis in een notendop

Het ziekenhuis bevindt zich op de ziekenhuis- en universiteitscampus Erasmus, waarvan de Faculteit Geneeskunde (circa 3500 studenten), de Faculteit Bewegingsleer (circa 1100 studenten) en de School voor Volksgezondheid (circa 600 studenten) deel uitmaken.

Het ziekenhuis ging van start in 1977, bezit vandaag een capaciteit van 1048 bedden, hospitaliseert jaarlijks 25.000 à 30.000 patiënten, terwijl 350.000 à 400.000 patiënten op raadpleging komen. 

Met veel zin voor ambitie en welzijn nemen ruim 4.000 personeelsleden, in 80 verschillende beroepen, op uitmuntende wijze de verzorging van de patiënten voor hun rekening. 

Twee externe poliklinieken (Lothier en Nijvel) en twee externe centra (het Centrum voor Traumatologie en Revalidatie – CTR – en het Centrum voor Geriatrische Revalidatie – CGR) maken eveneens deel uit van het zorgaanbod.

De voornaamste expertisedomeinen van het Erasmusziekenhuis zijn:

  • Neurowetenschappen
  • Psychiatrie
  • Medisch-chirurgische gastro-enterologie
  • Cardiovasculaire en pulmonaire aandoeningen
  • Gynaecologie en verloskunde
  • Genetica
  • Transplantatie
  • Intensieve zorgen

Academisch Ziekenhuis van Brussel (H.U.B)

Het H.U.B (Hôpital Universitaire de Bruxelles) is het Academisch Ziekenhuis van de ULB (Université Libre de Bruxelles) en sinds 2021 de koepel van het Jules Bordet Instituut, het Erasmusziekenhuis en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola.  Dit referentiecentrum op internationaal niveau is gevestigd in het hart van het Brussels Gewest. Het H.U.B biedt algemene, oncologische en pediatrische zorgen van hoge kwaliteit aan. Deze uitmuntende verzorging die binnen ieders bereik ligt, wordt verrijkt met, en gevoed door een tweeledige instroom van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor het verzorgingspersoneel van morgen. Het H.U.B telt in 2022 meer dan 6000 medewerkers die zich laten inspireren door de centrale waarden Patiëntenbelang, Teamspirit, Engagement, Solidariteit, Diversiteit en Inclusie, Vrij Onderzoek : Academisch Ziekenhuis van Brussel