Alle diensten voor verzorging

Nom du service Type de service
Afdeling Verpleegkunde
Aids Referentiecentrum
Anesthesiologie
Cardiologie
Cel Palliatieve Zorg - Permanente Zorg
Centrum voor Ambulante Neurologische Functionele Revalidatie (CANFR)
Centrum voor Geriatrische Revalidatie (CGR)
Centrum voor Traumatologie en Revalidatie (CTR)
Dermatologie
Dieetleer
Endocrinologie
Ergotherapie
Fysische geneeskunde - Traumatologie
Gamma Knife
Gastro-enterologische heelkunde
Geïntegreerd Obesitascentrum (GOC)
Genetica
Geriatrie
Geriatrisch daghospitaal
Gynaecologie - Verloskunde
Hartheelkunde
Hematologie
Hematologie (laboratorium LHUB-ULB)
Huisartsenwachtpost (HWP)
Immunologie
Immuunziekten
Infectie- en tropische ziekten
Intensieve zorg
Interne geriatrische liaison
Interventionele neuroradiologie
Inwendige geneeskunde
Kindergeneeskunde
Kinesitherapie
Klinische biologie - LHUB-ULB
Longziekten
Medische chemie
Medische gastro-enterologie
Medische oncologie
Microbiologie
Multidisciplinair Centrum voor Epileptologie
Multidisciplinair Centrum voor Systemische Sclerodermie
Multidisciplinair centrum voor onderzoek en behandeling van pijn (MCOBP)
NKO en Hals- en Gelaatschirurgie
Nefrologie
Neonatologie
Neuroheelkunde
Neurologie
Neurologisch Functioneel Revalidatiecentrum voor Kinderen (NFRCK)
Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
Neuropediatrie
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Orthopedie - Traumatologie
Pathologische anatomie
Plastische, reconstructieve en esthetische chirurgie
Polikliniek Lothier
Polikliniek van Nijvel
Psychiatrie - Kinderpsychiatrie - Slaaplaboratorium
Psychologie en Psychotherapie
Radiologie – Medische beeldvorming
Referentiecentrum voor Hersenverlamming (RCHV)
Rookstopcentrum
Spijsverteringsheelkunde
Spoedgevallen
Tandheelkunde - Orale en Maxillofaciale Chirugie - Orthodontie - Stomatologie
Thoraxheelkunde
Transplantatie
Travel Clinic
Urologie
Vaatchirurgie
Vasculaire pathologie
Voeding
Ziekenhuishygiëne en epidemiologie
Zorgprogramma Oncologie (ZPO)